The best Side of תביעה קטנה תאונות רכב

קרי:אז בסדר,סיפרת שלמיטב זכרונך היית פעמיים בויאטנם.מה היתה הפעם השניה?דאנקן:יש לו כמה זכרונות,אבל לא לרמה שלי יש,או של הבחורים האחרים.ד"ר דורסט מציינת כי קיימת תגובה פוסט טראומתית המועצמת ומוג

read more